DE STICHTING PSYCHO PASTORALE TOERUSTING WORDT OPGEHEVEN EN OVERGEDRAGEN


Geachte belangstellende van de PPT,
Tijdens haar vergadering van 3 juni 2015 heeft het bestuur van de PPT besloten dat zij de activiteiten van de stichting zal gaan afronden. Voor verdere informatie over de achtergrond van deze beslissing verwijzen wij naar de
brief van het bestuur die op 10 juni naar alle betrokkenen is verzonden.

Het bestuur

Bericht bestuur, 1 december 2015:

Met dankbaarheid en in vertrouwen deelt het bestuur mee dat het cursusaanbod c.q. het gedachtengoed van de stichting PPT zal worden over genomen door het instituut PPP opleidingen (Praktisch Persoonlijk Pastoraat, www.pppopleidingen.nl) Tijdens de opstartfase zal PPP opleidingen gefaciliteerd worden door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE). 

De basiscursus, die in grote lijnen overeenkomt met de cursus zoals deze werd aangeboden door de stichting PPT, zal medio maart 2016 van start gaan. Het cursusjaar beslaat de maanden maart tot december 2016. Na afronding van de basiscursus kan men deelnemen aan de vervolgcursus. 

De cursus wordt op drie plaatsen in het land (Veenendaal, Lelystad en Gouda) aangeboden.Overdracht cursusmateriaal aan PPPopleidingen te Ermelo.Op 27 januari 2016 werd een convenant getekend waarmee de cursussen en studiedagen etc. van de stichting PPT werden overgedragen aan het instituut PPP-opleidingen met een vergelijkbare missie en visie. Met de onmisbare hulp van de PCTE kunnen de cursussen nu doorgaan, zij het onder een andere vlag, met dezelfde inhoud, dezelfde docenten en dezelfde trainers. U begrijpt dat alle betrokkenen er heel blij mee zijn dat zo dit schakeltje in het grote werk van Gods Koninkrijk door mag gaan.

In maart start de basiscursus in Lelystad, Veenendaal en Gouda.
De registratie, praktische coŲrdinatie en financiŽle afhandeling wordt voorlopig verzorgd door de PCTE.

Voor inschrijving voor de cursussen, klik hier, u wordt naar de website van de PCTE geleid.

Voor meer informatie over de cursussen, klik hier, u wordt naar de website van PPP Opleidingen Nederland geleid.